Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Egzaminy zawodowe

W dniu 8 maja 2024 r. w Centralnej Szkole PSP rozpoczęły się egzaminy zawodowe w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technika pożarnictwa.

Egzaminy składają się z części pisemnej przeprowadzanej na stanowiskach komputerowych oraz z części praktycznej.

W tym roku do egzaminu w kwalifikacji BPO.03 „Wykonywanie działań ratowniczych” przystępuje 60 kadetów Dziennego Studium Aspirantów PSP turnus XXVII i 117 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 23-2023. Do egzaminu zawodowego w kwalifikacji BPO.04 „Zarządzenia działaniami ratowniczymi” przystąpi w tym roku 59 kadetów Dziennego Studium Aspirantów PSP turnus XXVI oraz 115 słuchaczy KKZ 24-2023.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia na egzaminie.

Galeria zdjęć

Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe
Egzaminy zawodowe

Additional information