Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Powołanie Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski powołał z dniem 13 maja 2024 r. st. bryg mgr Piotra Wosia na stanowisko zastępcy komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Decyzję personalną wręczył zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. mgr inż. Paweł Frysztak, w obecności Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, st. bryg. mgr inż. Jarosława Jankowskiego.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań!

Pan st. bryg. mgr Piotr Woś w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w dniu 1 czerwca 1999 roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy zastępu. Od początku swojej służby wykazywał duże zaangażowanie w pracach na rzecz Centralnej Szkoły PSP. Do 1 października 2020 roku pełnił służbę w wydziale kwatermistrzowskim. St. bryg. Piotr Woś był przede wszystkim odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji przetargów realizowanych przez Szkołę. Brał udział w procedurach związanych z udzielaniem przez CS PSP zamówień związanych z rozbudową Szkoły jak i zakupem sprzętu pożarniczego. Pomimo częstych zmian w prawie zamówień publicznych i związanych z nimi przepisami wykonawczymi, prowadził te zagadnienia w sposób wzorowy. W celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w 2013 r. ukończył podyplomowe studia w SGSP dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. Następnie w roku 2017 ukończył studia podyplomowe w SGSP na kierunku „Logistyka w bezpieczeństwie kraju”. Od dnia 1 października 2020 roku zostały powierzone mu obowiązki naczelnika wydziału organizacji i nadzoru. St. bryg. Piotr Woś wzorowo wypełniał zadania i obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem. Pełni funkcję Kierownika Komórki Kontroli. Pomimo przeniesienia służbowego do Wydziału Organizacji i Nadzoru angażował się i uczestniczył w pracach Wydziału Kwatermistrzowskiego poprzez merytoryczne wsparcie oraz doradztwo podczas przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych jak również w trakcie procesu ich udzielania. W roku 2022 st. bryg. Piotr Woś jako dowódca brał udział w działaniach prowadzonych w ramach dyspozycji Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy na przejściach granicznych Zosin oraz Dołhobyczów oraz w punkcie recepcyjnym w Hrubieszowie. Ponadto st. bryg. Piotr Woś decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 29.12.2021 r. powołany został do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym PSP, gdzie regularnie uczestniczy w jej pracach podczas prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.

Opracowanie: CS PSP
Fot.: sekc. Krzysztof Pisz, Wydział Prasowy KG PSP.

Galeria zdjęć

Powołanie Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Powołanie Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Powołanie Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Powołanie Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Additional information