Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

W dniu 14 maja zakończyło się dwudniowe szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. (UKIER).

Udział w nim wzięło 14 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Wrocławia, Starogardu Gdańskiego, Nowego Sącza, Radomia, Trzebnicy oraz Grójca.

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, a także w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Automix w Jędrzejowie. Na realizację programu szkolenia przewidziano 9 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona została ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie.

W imieniu Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosława Jankowskiego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczyli: Zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej - mł. bryg. Arkadiusz Omazda oraz Naczelnik Wydziału Technicznego - st. bryg. Roman Ławiński.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Additional information