Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Dnia 17 maja 2024 r. o godz. 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości st. bryg. Marka Grabałowskiego złożony st. bryg Pawłowi Frysztakowi - Zastępcy Komendanta Głównego PSP. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego oraz uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszy, którzy odeszli na wieczną służbę.

Otwierając uroczystość Komendant Centralnej Szkoły st. bryg. Jarosław Jankowski, przemawiając do strażaków, mówił m.in.: "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Od wielu lat niezmiennie jako strażacy posiadamy największe zaufanie wśród rodaków. W roku 2023 ufało nam 84% społeczeństwa. To powód do dumy, ale także ogromna odpowiedzialność. To wynik naszej gotowości do bezinteresownego niesienia pomocy, gotowości do działań niezależnie od sytuacji. To my, strażacy, codziennie udowadniamy, że służba innym jest jednym z najważniejszych powołań, jakie człowiek może podjąć.

Dzień Strażaka to dzień, w którym oddajemy hołd wszystkim tym, którzy narażają swoje życie, aby chronić  mienie, zdrowie, a nawet życie innych. To dzień, w którym doceniamy poświęcenie, odwagę i niezłomną determinację. Strażak - to słowo, które budzi poczucie bezpieczeństwa, spokoju i nadziei. Bo kiedy ktoś widzi płomienie, dym i chaos w sposób naturalny ucieka, a my wbrew wszystkiemu wkraczamy w sam środek tego żywiołu, aby nieść ratunek. Obchody Dnia Strażaka to wyjątkowa okazja, żeby Wam wszystkim za to podziękować. Kadrze dydaktycznej i pracownikom Szkoły, za wysiłek i olbrzymi wkład pracy w perfekcyjne przygotowanie przyszłych kadr Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach terenowych na terenie całego kraju. Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać stawianym wymaganiom”.

Z kolei w swoim przemówieniu st. bryg Paweł Frysztak - Zastępca Komendanta Głównego PSP zwracając się do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że: „zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną”. Komendant zaznaczył, że ważną rolę, jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami.

W tym uroczystym dniu wręczone zostały medale, odznaczenia i awanse:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe strażakom i pracownikom cywilnym Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa:

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został:

 • Majewski Marek

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczone zostały:

 • Ściebiorowska Jadwiga
 • Bednarczyk Alicja

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • mł. bryg. Piotrowski Kamil
 • mł. bryg. Ujma Piotr
 • kpt. Barasiński Adrian
 • st. asp. Minkina Wojciech


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami (z dnia 27 lutego 2024 roku) nadał odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” funkcjonariuszom Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

 • st. bryg. Piotr Woś
 • st. bryg. Roman Ławiński
 • st. bryg. Zdzisław Kołbasiuk
 • st. bryg. Krzysztof Kopka
 • bryg. Waldemar Nowak

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:

 • asp. Grzegorz Strączyński


Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa śląskiego nadało Medale za Zasługi dla Pożarnictwa dwóm funkcjonariuszom Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie:

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • st. bryg. Przygoda Mariusz
 • mł. kpt. Szadkowski Maciej


Awanse na wyższe stopnie służbowe:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie oficerskie trzem funkcjonariuszom Centralnej Szkoły PSP:

Starszego Brygadiera

 • Jankowski Jarosław
 • Andryszkiewicz Dariusz

Młodszego Brygadiera

 • Maleszko Janusz


Komendant Główny PSP rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów trzem funkcjonariuszom Centralnej Szkoły PSP.

Aspiranta

 • Jędruszek Bartosz
 • Strach Filip
 • Szuster Karol


Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych dwóm funkcjonariuszom Centralnej Szkoły PSP oraz sześciu kadetom Dziennego Studium Aspirantów PSP.

Starszego Strażaka

 • str. Bigda Marta
 • str. Porębiński Tomasz
 • str. Bednarczyk Łukasz
 • str. Ciosek Damian
 • str. Dominik Elżbieta
 • str. Rybak Damian
 • str. Wyglenda Dominik
 • str. Żulewski Rafał

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę niżej wymienionemu funkcjonariuszowi Centralnej Szkoły PSP:

 • bryg. Waldemar Nowak

Komendant Główny Państwowej Straży za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrodę z okazji Dnia Strażaka niżej wymienionemu funkcjonariuszowi Centralnej Szkoły PSP:

 • st. bryg. Krzysztof Kopka


Z tego miejsca dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na Dzień Strażaka do Centralnej Szkoły PSP oraz za otrzymane listy okolicznościowe z życzeniami z okazji Dnia Strażaka.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Jarosław Jankowski wraz ze swoimi zastępcami składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości strażakom i gościom. Podziękowania kierowane są również do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Szkoły za przygotowanie i organizację uroczystego Dnia Strażaka w CS PSP.

Dzień Strażaka w CS PSP zaszczycili swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP - Pan st. bryg. Paweł Frysztak,
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Pan st. bryg. Roman Klecha,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy - Pan Ryszard Stefaniak,
 • Starosta Powiatu Częstochowskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Śląskiego - Pan Krzysztof Smela,
 • Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku - Pan bryg. Mariusz Gosławski,
 • Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu - Pan st. bryg. Janusz Bula,
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie - Pan st. bryg. Marek Radosz,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie - Pan st. kpt. Mateusz Nocuń,
 • Śląski Kapelan Strażaków - Ksiądz Michał Palowski,
 • Ewangelicko-Augsburski Kapelan Strażaków - Ksiądz bryg. Adam Glajcar,
 • Komendant Placówki Straży Granicznej w Częstochowie - Pan ppłk SG Przemysław Starczewski,
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie - Pan insp. Dariusz Kiedrzyn,
 • Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie - Pan kom. Krzysztof Jaroszewski,
 • Naczelnik Oddziału Ochrony Porządku Publicznego Straży Miejskiej w Częstochowie - Pan Artur Wojciechowski,
 • p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach - Pani Karolina Mielczarek,
 • W imieniu Dyrektora OKE Jaworzno oraz Kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE w Jaworznie - Pani Katarzyna Wyrwas,
 • Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Pan Krzysztof Zbrojkiewicz.

Poprzedni Komendanci Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie:

 • Pan gen. brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
 • Pani st. bryg. w st. spocz. Elżbieta Rakowska,
 • Pan st. bryg. w st. spocz. dr Marek Chmiel,
 • Pan st. bryg. w st. spocz. dr Piotr Placek.


Poprzedni Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie:

 • Pan st. bryg. w st. spocz. Marek Kondracki,
 • Pan st. bryg. w st. spocz. Tomasz Bąk.

 

 • oraz emerytowani funkcjonariusze i pracownicy cywilni Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

 

Na ręce Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wpłynęły listy gratulacyjne w związku z obchodami Dnia Strażaka od:

List Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

List Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

List Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie

List Komendanta Placówki Straży Granicznej w Częstochowie

List Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

List Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

List Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie

List p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach

 

Galeria zdjęć

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Additional information