Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN

W dniach 20-24 maja 2024 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie zrealizowano specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z grup SPKP, CBŚP i Centrum Szkolenia Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN.

Szkolenie prowadzone było przez funkcjonariuszy CS PSP oraz KW PSP w Katowicach (skorzystano również z samochodu specjalnego do prowadzenia dekontaminacji).

W szkoleniu uczestniczyło 19 oddelegowanych funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych zajęć mocny nacisk skierowany był przede wszystkim na dziania praktyczne.

Zakres szkolenia obejmował:

  • 1 dzień - wykłady z zagrożeń CBRN - charakterystyka poszczególnych czynników, zagrożenia, przykłady, szkodliwość na organizm, taktyka działań.
  • 2 dzień - detekcja i analiza czynników CBRNE - wykład i praktyka wykonywania, interpretacja wyników.
  • 3 dzień - środki ochrony indywidualnej - wykład i praktyka stosowania.
  • 4 i 5 dzień - ćwiczenia na podstawie opracowanych scenariuszy z czynnikami CBRN.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń przez st. bryg. mgr inż. Jarosława Jankowskiego - Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN
Specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN

Additional information