Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Udział przedstawicieli CS PSP w II Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa - KOBED '24

W dniach 02.06-05.06.2024 r. odbył się II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa (KOBED).

Jego celem była prezentacja możliwości ochrony dóbr kultury w obliczu współczesnych zagrożeń kryzysowych oraz konfliktów zbrojnych zarówno w formie teoretycznej, jak i pokazów praktycznych. Jego uczestnicy podejmowali wieloaspektowe rozważania o potrzebie aktualizacji obowiązujących regulacji krajowych i międzynarodowych w obszarze ochrony dziedzictwa.

Na uwagę zasługuje fakt, że podczas jednej z prelekcji zaprezentowana została koncepcja systemu wykorzystującego monitoring wizyjny do detekcji pożaru. Co może znacznie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zabytków. W badaniach i testach tego rozwiązania czynny udział bierze Laboratorium TSZ Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Centralnej Szkoły PSP - Komendant CS PSP st. bryg. Jarosław Jankowski oraz odpowiedzialny za Laboratorium TSZ st. kpt. Mariusz Basiak. Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w tak ważnym wydarzeniu oraz liczymy na dalszą owocną współpracę!

Galeria zdjęć

Udział przedstawicieli CS PSP w II Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa - KOBED '24
Udział przedstawicieli CS PSP w II Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa - KOBED '24
Udział przedstawicieli CS PSP w II Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa - KOBED '24
Udział przedstawicieli CS PSP w II Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa - KOBED '24
Udział przedstawicieli CS PSP w II Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa - KOBED '24

Additional information