Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025

W dniach 25-26 czerwca 2024 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyły się testy sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa.

Ta forma kształcenia jest podstawową, najważniejszą formą działalności dydaktycznej Centralnej Szkoły PSP. Absolwenci kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa są promowani na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej, po czym kierowani są do służby stałej w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Testy sprawności fizycznej, składające się z konkurencji podciąganie na drążku, bieg po kopercie oraz próby wydolnościowej (beep-test), były pierwszym etapem procesu naboru kandydatów na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa, do którego przystąpiło łącznie 331 kandydatów, w tym 15 kobiet.

Kolejnym etapem procesu naboru dla 208 osób, będzie sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości, a następnie weryfikacja wyników egzaminu dojrzałości.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za wybór Centralnej Szkoły PSP jako miejsca nabywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw i cech charakteru właściwych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2024/2025