Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie w zakresie "Sprzęt ochrony układu oddechowego" realizowane dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

W dniu 4 lipca 2024 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie w zakresie "Sprzęt ochrony układu oddechowego" realizowane dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W ramach szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w komorze dymowej.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z poniższą tematyką:

  • przeznaczenie sprzętu ochrony układu oddechowego,
  • sprzęt ochrony układu oddechowego i jego podział,
  • proces oddychania i skutki niedotlenienia organizmu,
  • aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem,
  • maski do aparatu powietrznego butlowego ze sprężonym powietrzem,
  • zasady przygotowania i pracy w aparatach powietrznych butlowych ze sprężonym powietrzem,
  • inny sprzęt ochrony układu oddechowego, w tym sprzęt ochrony osób zagrożonych.

Na zakończenie Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. dr Damian Hajdas, w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. bryg. Bogumiła Zalewskiego oraz wykładowców: mł. bryg. Piotra Ujmy, oraz mł. bryg. Janusza Maleszko, wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć

Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie w zakresie „Sprzęt ochrony układu oddechowego” realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach