Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie kancelaryjno - archiwalne

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie kancelaryjno- archiwalne I-go stopnia, prowadzone przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Udział w szkoleniu wzięło 46 osób, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie skierowane było dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego do wykonywania czynności w archiwach.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Dyrektor Biura Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP st. bryg. mgr inż. Jan Tajduś.

Galeria zdjęć

Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne

Additional information