Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zakończenie szkolenia „Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków”

W dniu 9 maja 2017 r. zakończyło się szkolenie „Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków”. Szkolenie było realizowane w wariancie jednodniowego zjazdu.

Program szkoleń obejmował 6 godzin zajęć dydaktycznych oraz praktycznych prowadzonych przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, a także specjalistów z zewnątrz. Zajęcia odbywały się w salach wykładowych oraz w laboratoriach z zakresu profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce oraz na poligonie szkolnym.

Udział w szkoleniu wzięło 16 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Białogardu, Łobzy, Polic, Radomska, Częstochowy, Łasku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP Kraków.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej bryg. Jarosława Jankowskiego.

Galeria zdjęć