Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Dzień Strażaka w CS PSP

Dnia 12 maja 2017 r. o godz. 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości mł. bryg. Marka Grabałowskiego złożony Komendantowi Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotrowi Plackowi.

Komendant CS PSP mł. bryg. Piotr Placek podkreślił, że zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania działań w najtrudniejszych warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy praktycznej i sprawności fizycznej.

Mł. bryg. Piotr Placek zaznaczył, że sukces jaki odnosi Centralna Szkoła jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu i sumienności w wykonywaniu swoich obowiązków, na pożarniczej mapie Polski funkcjonuje nowoczesna Szkoła z perspektywami na przyszłość.

St. bryg. Jacek Antos zastępca Komendanta CS PSP odczytał list okolicznościowy z okazji Dnia Strażaka od Pana Jarosława Zielińskiego sekretarza stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Najbardziej uroczystym momentem podczas święta było wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczeń branżowych.

Awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

Starszy Brygadier:

 • Siemiętowski Tomasz

Brygadier:

 • Żuczek Robert

Młodszy Brygadier:

 • Ankowski Artur,
 • Chruściel Piotr,
 • Grabałowska Alicja,
 • Hajdas Damian,
 • Majdzik Karol,
 • Saleta Marta,
 • Szerszeń Piotr,
 • Wojtania Jarosław.

Starszy Kapitan

 • Omazda Arkadiusz

Kapitan:

 • Bigda Michał,
 • Derda Adam,
 • Sienkowski Jarosław,
 • Soboniak Przemysław,
 • Wydra Artur.

Aspirant:

 • Brożyniak Jędrzej,
 • Węgrzyn Piotr.

Młodszy Ogniomistrz:

 • Strączyński Grzegorz

Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Placek Piotr nadał wyższe stopnie służbowe starszego strażaka, wyróżniającym się dziewięciu kadetom Dziennego Studium Aspirantów PSP:

str. kdt Dziendziel Paweł,

str. kdt Kaźmierczak Tomasz,

str. kdt Kępowicz Karol,

str. kdt Michalski Kamil,

str. kdt Radoń Krzysztof,

str. kdt Smaruń Amadeusz,

str. kdt Sowa Mariusz,

str. kdt Trojan Arkadiusz,

str. kdt Waloszczyk Jakub.

Dzień Strażaka zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści Sejmu i Senatu, władze województwa śląskiego, władze samorządowe miasta Częstochowy. Obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych, częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, duchowieństwa, Akademii im. Jana Długosza, częstochowskich wodociągów oraz związków zawodowych.

Listy gratulacyjne złożyli: Pani Europoseł Jadwiga Wiśniewska, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Smela Starosta Częstochowski, Pan Dariusz Atłasik Komendant Miejski Policji w Częstochowie oraz Pan Adrian Klimek Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie.
Otrzymaliśmy również życzenia od Pani Aleksandry Wentkowskiej Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZSS Florian, Pana ppłk Ryszarda Czaprackiego Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej Kaliszu, Pana Ryszarda Suligi Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

Życzenia Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Życzenia Pana Krzysztofa Smeli Starosty Częstochowskiego

Życzenia Pana p.o. mł. insp. mgr Dariusza Atłasika - Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie

Życzenia Pana ppłk Adriana Klimka - Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie

Życzenia Pani mgr Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

Życzenia Pana ppłk Ryszarda Czaprackiego Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Życzenia Pana Marcina Grajkowskiego, Dyrektora Regionalnego DGT Sp. z o. o.

Życzenia Pani Aleksandry Wentkowskiej Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

Życzenia od Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian


Galeria zdjęć

Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP
Dzień Strażaka w CS PSP

 

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc