Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

V edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska

W dniach 29.05 do 02.06.2017 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyła się piąta edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska (The training course in conducting sampling and analysis in a highly contaminated environment).

Kurs ten zorganizowany był na mocy porozumienia między Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej a Sekretariatem Technicznym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (The Technical Secretariat of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Proces organizacji kursu i jego realizacji przebiegał pod nadzorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej PSP.

Uczestnikami szkolenia było 11 osób z 9 państw-stron Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej oraz 3 strażaków z PSP.

Państwa, które reprezentowane były przez uczestników to:

1. Barbados,
2. Brazylia,
3. Włochy,
4. Malezja,
5. Filipiny,
6. Sudan,
7. Ukraina,
8. Wenezuela,
9. Polska

W toku szkolenia uczestnicy uzyskali szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności w zakresie stosowania sprzętu ochrony indywidualnej, w tym korzystania ze sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony przeciwchemicznej. Uczestnicy zapoznali się z technikami pobierania próbek substancji w warunkach skażenia biologicznego i chemicznego. Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy zrealizowali szereg ćwiczeń praktycznych w warunkach poligonowych, których istotą było pobieranie próbek substancji przy zastosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej.

Kurs umożliwił wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, jak również stanowił forum do dyskusji na temat potencjalnych obszarów współpracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami ze strony substancji chemicznych.

Galeria zdjęć

OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW

Additional information