Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Zakończenie roku szkolnego XIX turnusu DSA CS PSP

Dnia 23 czerwca 2017 roku miało miejsce zakończenie roku szkolnego dla XIX Turnusu Studium Dziennego Aspirantów PSP.

Komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek podziękował kadetom za ich zaangażowanie w życie Szkoły, m.in. za:

- udział w uroczystościach kompanii honorowej,

- wyjazdy w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego,

- zabezpieczenie wizyty Papieża w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży,

- aktywny udział w klubie Honorowego Dawcy Krwi,

- akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących,

- za udział w zawodach wszystkim sekcjom sportowym działającym w CS PSP.

Galeria zdjęć

Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA
Zakończenie XIX turnusu DSA