Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zakończenie roku szkolnego XIX turnusu DSA CS PSP

Dnia 23 czerwca 2017 roku miało miejsce zakończenie roku szkolnego dla XIX Turnusu Studium Dziennego Aspirantów PSP.

Komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek podziękował kadetom za ich zaangażowanie w życie Szkoły, m.in. za:

- udział w uroczystościach kompanii honorowej,

- wyjazdy w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego,

- zabezpieczenie wizyty Papieża w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży,

- aktywny udział w klubie Honorowego Dawcy Krwi,

- akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących,

- za udział w zawodach wszystkim sekcjom sportowym działającym w CS PSP.

Galeria zdjęć