Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego

W dniu 02 sierpnia 2017 r. funkcjonariusze pełniący służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w ćwiczeń doskonalących z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego w KSRG na poziomie podstawowym.

Celem ćwiczeń była kontrola wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego w warunkach poligonowych oraz weryfikacja umiejętności osób funkcyjnych realizujących zajęcia dydaktyczne z zakresu ratownictwa wodnego. W trakcie zajęć realizowano założenia ratownicze zmierzające do ewakuacji ludzi i zwierząt z obszaru zagrożonego powodzią oraz bezpośrednio z wody. Ponadto podczas ćwiczeń prowadzono trening w zakresie manewrowania łodziami z napędem silnikowym i wiosłowym po akwenie.

Galeria zdjęć

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego
Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego