Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

WYNIKI UZYSKANE W PROCESIE NABORU DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

dostępne w formacie PDF w zakładce "REKRUTACJA"

 


 

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego

W dniu 02 sierpnia 2017 r. funkcjonariusze pełniący służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w ćwiczeń doskonalących z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego w KSRG na poziomie podstawowym.

Celem ćwiczeń była kontrola wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego w warunkach poligonowych oraz weryfikacja umiejętności osób funkcyjnych realizujących zajęcia dydaktyczne z zakresu ratownictwa wodnego. W trakcie zajęć realizowano założenia ratownicze zmierzające do ewakuacji ludzi i zwierząt z obszaru zagrożonego powodzią oraz bezpośrednio z wody. Ponadto podczas ćwiczeń prowadzono trening w zakresie manewrowania łodziami z napędem silnikowym i wiosłowym po akwenie.

Galeria zdjęć