Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Międzynarodowa konferencja pt.: „Bezpieczeństwo i taktyka działań ratowniczych w obiektach odnawialnych źródeł energii”

W dniach 27-28 września 2017 roku w Opolu i Nysie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Bezpieczeństwo i taktyka działań ratowniczych w obiektach odnawialnych źródeł energii”, której tematyka dotyczyła bezpiecznego eksploatowania oraz zabezpieczenia i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych obiektów odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym elektrowni wiatrowych, systemów ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wodnych.

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na pojawiające się problemy podczas eksploatacji odnawialnych źródeł energii oraz na możliwość prowadzenia działań ratowniczych na przykładach z Polski, Niemiec i Czech. Przeznaczona była dla strażaków, pracowników energetyki, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, inspektorów ochrony przeciwpożarowej, osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej i energetyki oraz dla zainteresowanych tą problematyką.

Centralna Szkoła PSP reprezentowana była przez mł. bryg. Mariusza Przygodę i mł. asp. Adriana Barasińskiego, który wygłosił referat pt. „System szkolenia strażaków w zakresie prowadzenia działań na obiektach odnawialnych źródeł energii w Polsce”.

Galeria zdjęć

Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja

Additional information