Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie specjalistyczne dotyczące transportu towarów niebezpiecznych

W dniu 6 października 2017 r. zakończone zostało trzydniowe szkolenie specjalistyczne dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ma na celu  przygotowanie teoretyczne i praktyczne ratowników do skutecznego i bezpiecznego rozpoznania oraz prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR, RID, ICAO, ADN, IMDG).

31 uczestników szkolenia po zaliczonym pozytywnie egzaminie otrzymało zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej jak również przez zaproszonych specjalistów min.  w dziedzinie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

W uroczystości zakończenia szkolenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Paweł Borówka.

Galeria zdjęć

Transport towarów niebezpiecznych
Transport towarów niebezpiecznych
Transport towarów niebezpiecznych
Transport towarów niebezpiecznych

Additional information