Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Wizyta strażaków z Białorusi w Centralnej Szkole PSP

W dniach 6 - 7 listopada 2017 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie przebywała delegacja strażaków z Białorusi.

Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem Centralnej Szkoły, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim poznanie trybu praktycznego szkolenia strażaków PSP z tematyki gaszenia pożarów wewnętrznych, ratownictwa chemicznego i CBRN.
W czasie swojego pobytu nasi goście mogli dokładnie obejrzeć szkolny poligon pożarniczy, laboratoria przedmiotowe, jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko do symulacji gaszenia pożarów wewnętrznych.

Podczas rozmów przedstawiono także system szkolenia specjalistycznego w PSP, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa chemicznego i CBRN. Omówiono też obowiązujące programy szkolenia w tym zakresie. Podsumowaniem wizyty delegacji białoruskiej było spotkanie z Komendantem Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotrem Plackiem, w którym uczestniczyli także bryg. Marek Poterek, a także bryg. Jarosław Jankowski.

Delegacja białoruska gościła w CS PSP w składzie:

  • płk. Valery Rudolf – Komendant Filii Instytutu Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi w Borysowie,
  • płk. Siarhei Dziamidau - Komendant Filii Instytutu Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi w Homelu,
  • Dzianis Lobach – pracownik instytutu,
  • Viktar Staselka – pracownik instytutu,
  • Barys Kazakou – pracownik instytutu,
  • Vitali Babich – pracownik instytutu.

Additional information