Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

WYNIKI UZYSKANE W PROCESIE NABORU DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

dostępne w formacie PDF w zakładce "REKRUTACJA"

 


 

Wyróżnienia od komendanta głównego PSP dla pracowników cywilnych Centralnej Szkoły PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przesłał 20 pracownikom cywilnym zatrudnionym w Centralnej Szkole PSP listy gratulacyjne z podziękowaniami za codzienne zaangażowanie, za umiejętne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia oraz za wzorową postawę w wykonywaniu codziennych zadań.

Jednocześnie Komendant Główny PSP jednorazowo zwiększył budżet Centralnej Szkoły o środki na nagrody dla wyróżnionych pracowników.

Nagrody w imieniu Komendanta Głównego PSP wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek podczas spotkania wigilijnego pracowników CS PSP w dniu 22.12. 2017 r.

Serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć