Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

WYNIKI UZYSKANE W PROCESIE NABORU DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

dostępne w formacie PDF w zakładce "REKRUTACJA"

 


 

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi

Dnia 21.12.2017 r. kadeci Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, na co dzień kształcący się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, wzięli udział w wyjeździe dydaktycznym do Warszawy.

Wyjazd był nagrodą i podziękowaniem dla kadetów czynnie działających w Szkolnym Klubie Honorowego Dawcy Krwi oraz osiągających wysokie wyniki w nauce.

Celem wyjazdu było pogłębienie zainteresowań kadetów oraz poszerzenie dotychczasowej wiedzy historycznej i społecznej  poprzez bezpośredni kontakt z żywą historią Warszawy. Uczniowie wraz z kadrą poznali dzieje miasta Warszawy oraz w obecności przewodnika zwiedzili stare miasto, bazylikę archidiecezjalną św. Jana Chrzciciela oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym poznali historię największego patriotycznego zrywu w dziejach naszego kraju.

Galeria zdjęć