Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Statystyki Szkolnej JRG za 2017 r.

W 2017 r. Szkolna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza CS PSP w Częstochowie interweniowała łącznie 1276 razy.

Na liczbę tę przypadają:

  •  302 pożary;
  •  855 miejscowe zagrożenia;
  •  119 alarmy fałszywe.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Częstochowie dysponowało zastępy JRG CS PSP do działań na terenie miasta Częstochowy, jak również powiatu częstochowskiego.

W 17-sto letniej historii JRG CS PSP jest największa liczba zdarzeń, do których dysponowano zasępy z Centralnej Szkoły. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne w miesiącu kwietniu i sierpniu sprawiły, że liczba miejscowych zagrożeń /855/ jest również najwyższa w historii.

Liczba wyjazdów do zdarzeń JRG CS PSP w 2017 r. w ujęciu miesięcznym z podziałem na rodzaje zdarzeń – przedstawienie graficzne

Liczba wyjazdów do zdarzeń JRG CS PSP w 2017 r. w ujęciu miesięcznym

Liczba wyjazdów do zdarzeń JRG CS PSP w latach 2000 - 2017

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Częstochowa Szkoła” podejmowała 10 razy działania na terenie Miasta i powiatu częstochowskiego, powiatu kłobuckiego, tarnogórskiego i zawierciańskiego.

Kompania Szkolna „Częstochowa”, w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP, dysponowana była przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności do zabezpieczenia wizyty Prezydenta USA w Warszawie oraz sesji Komitetu UNESCO w Krakowie w lipcu 2017 r.