Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym

W dniach 13–15 lutego 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

W trzydniowym szkoleniu udział wzięło 20 funkcjonariuszy z komend PSP województwa śląskiego. Kurs przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie:

1) ratownictwo chemiczne i ekologiczne realizowane przez KSRG,

2) zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne,

3) środki ochrony indywidualnej,

4) urządzenia i techniki pomiarowe,

5) techniki kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych,

6) działania ratownicze,

7) dekontaminacja,

8) zastosowani ubrań chemoodpornych typu III C

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia ukończenia kursu Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. Paweł Borówka.

Galeria zdjęć

Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym