Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego

W dniu 28 marca 2018 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie pierwszej kwalifikacji Z22 "Wykonywanie działań ratowniczych w zawodzie technik pożarnictwa".

Zaświadczenia otrzymało 180 słuchaczy. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Galeria zdjęć

Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Uroczyste rozdanie zaświadczeń ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Additional information