Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG

W dniach 24-25 kwietnia 2018 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne pn. ,,Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG".

Organizacja zadania wynikała z planu sprawowania nadzoru dydaktycznego w ramach działalności wspomagającej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Szkoły oraz specjalistów z branży LNG i LPG.

Celem warsztatów było przygotowanie kadry dowódczej w zakresie realizacji działań ratowniczych z udziałem LNG i LPG, a także kadry dydaktycznej odnośnie prowadzenia szkolenia w tym zakresie.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji o metodyce prowadzenia doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa chemicznego. Przedstawiono informacje o obrocie i właściwościach fizykochemicznych LNG i LPG, a także przypadki związane ze zdarzeniami uwolnienia LPG.

Zajęcia praktyczne obejmowały pokaz kontenera cysterny do przewozu LNG i jego rozładunek do zbiornika. Podczas zajęć poligonowych przeprowadzono ćwiczenia związane z:

  • uwolnieniem LNG,
  • oddziaływaniem LNG na sprzęt ratowniczy,
  • zastosowaniem środków gaśniczych,
  • detekcją czynników zagrożenia dla ratowników,
  • kontrolowaniem wycieków LPG.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i były jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń związanych z ich tematyką.

opracował: mł. bryg. Artur Ankowski

Galeria zdjęć

Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG
Sposoby postępowania ratowniczego podczas zdarzeń z udziałem LNG i LPG