Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

24 kwietnia 2018 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowana przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy: Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz przedstawiciele mediów.

Uroczystości towarzyszyła wystawa „Patriotyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka przedszkola/szkoły/placówki” składająca się ze 189 zdjęć przedstawiających patriotyczną przestrzeń w szkołach i placówkach. Konferencję prowadziła dyrektor delegatury Alicja Janowska, która po powitaniu gości poprosiła o zabranie głosu Śląskiego Kuratora Oświaty Urszulę Bauer. W swoim wystąpieniu pani kurator podkreśliła szczególną rolę przedszkoli, szkół i placówek jako pomysłodawców, realizatorów i uczestników  różnych form patriotycznej aktywności, których celem jest wspólne przeżywanie pokoleniowego wydarzenia w wyjątkowym 2018 roku.

Uczestnicy konferencji wysłuchali następnie wykładu na temat symboli narodowych i ceremoniału szkolnego, który wygłosił Romuald Kubiciel – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, członek Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Weksylologicznego, autor kilkunastu publikacji z dziedziny heraldyki i historii regionalnej. Praktyczną część konferencji poprowadził mł. bryg. Marek Grabałowski – naczelnik Wydziału Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów CSPSP w Częstochowie oraz wizytator KO Anita Imiołek. W tej części zaprezentowały się zaproszone zostały poczty flagowe i sztandarowe, które wzięły udział w pokazie musztry z wykorzystaniem flagi państwowej lub sztandaru. Prowadzący zwrócili uwagę na insygnia pocztu, umundurowanie, zachowanie w sytuacjach trudnych oraz wydawanie i wykonywanie podstawowych komend. Na konferencji zaprezentował się poczet flagowy Niepublicznego Przedszkola „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej oraz poczty sztandarowe: Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Szkoły Podstawowej im. H. Poświatowskiej w Częstochowie, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Częstochowie i VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Częstochowie. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie.

Jednym z patriotycznych przedsięwzięć realizowanych w jubileuszowym roku w Delegaturze jest projekt „100 życzeń na 100 lat Niepodległej Polski”. Zgodnie z założeniami projektu dla czterech powiatów i miasta Częstochowy przygotowano pięć kronik, w których swoje życzenia dla Niepodległej mogą zapisać zainteresowane szkoły i placówki. Kroniki, na których stronach tytułowych  uwiecznione zostały słowa kard. Stefana Wyszyńskiego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, zostaną przekazane Ojcom Paulinom na Jasnej Górze podczas uroczystej mszy świętej  za ojczyznę 4 listopada 2018r. Koordynatorom projektu w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, lublinieckim i w Częstochowie kroniki wręczyła Śląska Kurator Oświaty. Konferencję zakończyła dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katarzyna Wilk, która zaprosiła uczestników do obejrzenia wystawy przygotowanej przez ośrodek.

Galeria zdjęć

Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Konferencja inaugurująca obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Additional information