Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniu 23 maja 2018 roku zakończone zostało szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W pierwszej części szkolenia od 23.04 - 20.05.2018  uczestnicy przyswajali wiedzę teoretyczną przekazaną w formie elektronicznej, na platformie e-learningowej, natomiast w dniach 21.04 - 23.05.2018 uczestniczyli w zajęciach na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zajęcia odbywały się na szkolnym poligonie, w laboratoriach szkolnych oraz w salach wykładowych. Grupa odwiedziła również zakład pracy, w którym zapoznano się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz szkolną jednostkę ratowniczo – gaśniczą. Szkolenie ukończyło 37 osób.

Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej, wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg.  Piotr Placek.

Galeria zdjęć