Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Technika w służbie bezpieczeństwa

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się już po raz piąty międzynarodowa konferencja naukowa pn.: "Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Technika w służbie bezpieczeństwa".

Organizatorami konferencji była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja miała na celu wymianę poglądów i doświadczeń, a także próbę wskazania nowych obszarów badawczych oraz integrację środowiska naukowego i służb działających w obszarze bezpieczeństwa. Za poziom naukowy konferencji odpowiedzialny był Komitet Naukowy składający się z przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie z ośrodków akademickich Polski, Czech, Łotwy, Włoch, Słowacji i Ukrainy.

Tematyka konferencji obejmowała m.in.:

 • techniki inżynieryjne w bezpieczeństwie,
 • zagrożenia cywilizacyjne i techniki ich monitorowania,
 • innowacje w technice pożarniczej,
 • bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i terenów,
 • systemy ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
 • bezpieczeństwo pracy w ratownictwie,
 • techniczne systemy zabezpieczeń, kontroli dostępu i ochrony mienia,
 • techniki kryminalistyczne,
 • cyberbezpieczeństwo.

Komitet honorowy nad konferencją objęli:

 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji,
 • prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • insp. dr Marek Fałdowski - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


W uroczystości otwarcia konferencji "Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Technika w służbie bezpieczeństwa" udział wzięli m. in.:

 • dr Ryszard Majer - Senator RP,
 • prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka  - Politechnika Częstochowska,

a także szerokie grono reprezentantów poszczególnych służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej oraz uczelni wyższych z kraju i zagranicy.

Galeria zdjęć

Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja