Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

"Mundur na rowerze"

W dniu 22 czerwca br. Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej odwiedzili uczestnicy charytatywnego rajdu rowerowego.

Uczestników przywitali, Komendant CS PSP mł. bryg. Piotr Placek oraz Z-ca Komendanta st. bryg. Paweł Borówka.

Akcja pod kryptonimem „Mundur na rowerze” to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest zachęcenie do pomocy w zbiórce funduszy na leczenie i rehabilitację strażaka Arkadiusza i policjanta Marcina. Rajd ma także na celu promowanie aktywności sportowej oraz integrację środowiska mundurowego. Grupa zrzesza funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz żołnierzy Wojska Polskiego, w tym żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

W tej szczytnej akcji wzięli udział także funkcjonariusze i pracownicy cywilni Centralnej Szkoły. Przejechali oni odcinek z Zawiercia do Częstochowy odwiedzając po drodze Komendę Powiatową PSP w Myszkowie oraz Komendę Miejską PSP w Częstochowie.

Patronaty honorowe nad akcją Mundur na rowerze 2018 „Mundurowi Mundurowym” objęli:

  • Pan Komendant Główny Policji nadinspektor dr Jarosław Szymczyk,
  • Pan Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski,
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska.


Galeria zdjęć

"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"
"Mundur na rowerze"