Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive

W dniach 21-23 czerwca 2018 r. w Toruniu odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Polski w Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive.

Zawody te odbywają się od 10 lat w tym samym miejscu i są wpisane cyklicznie w kalendarz imprez sportowych. Rywalizacja i organizacja zawodów jak co roku była na najwyższym poziomie.

Oprócz najlepszych drużyn z Polski w zawodach brały udział reprezentacje takich krajów jak: Nowa Zelandia, Portugalia, USA, Gibraltar, Iran, Białoruś, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Litwa, Kanada, Norwegia, Francja, Rumunia, łącznie ponad 250 zawodników.

Formuła Firefighter Combat Challenge - FCC składa się z 5 etapów:

Etap 1: Wnoszenie odcinka bojowego na wysokość - należy wnieść na 3 piętro pakiet odcinków bojowych o wadze 19 kg,

Etap 2: Wciąganie pakietu odcinków bojowych - W tej konkurencji zawodnik wciąga zawieszony na linie pakiet odcinków bojowych o wadze 19 kg, a następnie schodzi po klatce schodowej,

Etap 3: Młot - Podczas konkurencji zawodnik ma za zadanie uderzeniami młota przesunąć na odległość 1,5 m obciążenie (72,5 kg) po wyznaczonym poziomym torze,

Etap 4: Slalom i podawanie wody - Zawodnik ma za zadanie pokonanie slalomu, następnie zawodnik podnosi napełnioną linię gaśniczą i ciągnie ją. W momencie gdy prądownica przekroczy drzwi wahadłowe, zawodnik może podać prąd wody w wyznaczony do strącenia cel,

Etap 5: Ewakuacja poszkodowanego - W tej konkurencji zawodnik ma za zadanie podniesienie i przeciągnięcie manekina (80 kg) tyłem na dystansie ok 30 m.

Wszystkie etapy zawodnicy wykonują w pełnym umundurowaniu bojowym z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg oddechowych.

Formuła Toughest Firefighter Alive - TFA składa się z 4 konkurencji:

Konkurencja 1 - polega na podłączeniu dwóch linii W-75 do autopompy, rozwinięciu dwóch linii W-75 (złożonych z 4 odcinków każda, zakończonych prądownicą WP 75), zwinięciu dwóch odcinków W 75 (osobno każdy, w pojedynczy krąg) i włożeniu ich do skrzynek.

Konkurencja 2 - polega na wykonaniu 100 uderzeń młotem wewnątrz specjalnej konstrukcji (stelaża), biegu z dwoma pojemnikami (ok. 15 kg) w tunelu, przeniesieniu manekina (ok. 70 kg) na dystansie 50 m, przejściu przez ścianę o wysokości 3 m.

Konkurencja 3 - polega na przystawieniu do ściany dwóch drabin o długości ok. 4,6 m, wniesieniu na II kondygnację dwóch pojemników (ok. 15 kg), wciągnięciu na III kondygnację odcinków bojowych (19 kg) przy pomocy liny, zejściu z dwoma pojemnikami z wieży, przykręceniu pyszczka do prądownicy PW 75.

Konkurencja 4 - polega na dobiegnięciu do wieży Ratuszowej z dwoma odcinkami bojowymi W 52 - około 400 m, wejście na wieżę Ratuszową - około 13 piętro.


Wszystkie konkurencje zawodnicy wykonują w umundurowaniu bojowym (ubranie specjalne typu NOMEX, obuwie specjalne do gaszenia pożarów, hełm do gaszenia pożarów strukturalnych, w konkurencjach 1, 3, 4 zawodnicy mają założony aparat ochrony dróg oddechowych. Konkurencje następują po sobie w odstępach 10 minutowych (im szybciej skończy się daną konkurencję tym dłużej się odpoczywa).


Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej reprezentowali: st. kpt. Kamil Piotrowski, kpt. Piotr Gonera, kdt Maciej Celuch, kdt Konrad Bomba, kdt Piotr Wziątek, kdt Niedźwiecki Bartosz.

W formule FCC najlepszy czas z drużyny CS PSP uzyskał: kdt Maciej Celuch – 2,08 zajmując 97 miejsce.

W formule TFA najlepszy czas z drużyny CS PSP uzyskał: kdt Piotr Wziątek – 9,02 zajmując 37 miejsce.


Pełne wyniki dostępne są na stronie: http://www.tfa-poland.pl/

Galeria zdjęć