Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Dnia 4 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XX turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył  biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło:

 • 90 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
 • Prymusem został mł. asp. Adameusz Smaruń, który uzyskał średnią ocen 5.05,
 • Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Zbigniew Purgal.

Promowanych było również:

 • 194 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których były trzy Panie,
 • Opiekunem kursu był kpt. Tomasz Wiłun.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński.

Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

Promocję zaszczycili swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Marek JASIŃSKI
 • Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Ks. dr Andrzej PRZYBYLSKI
 • Podprzeor Jasnej Góry-Ojciec Jan POTERALSKI
 • Sekretarz Generała Zakonu Św. Pawła I Pustelnika Ojciec Paweł PRZYGODZKI
 • Krajowy Kapelan Strażaków PSP Ks. st. bryg. dr Jan KRYNICKI
 • Kapelan NSZZ „Solidarność” Ks. Ryszard UMAŃSKI
 • Kapelan Ewangelicko Augsburski Strażaków Ks. st. kpt. Adam GLAJCAR
 • Proboszcz Parafii pw Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Andrzej KRÓL
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Ryszard MAJER
 • Asystentka Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej Pani Katarzyna PORĘBIŃSKA
 • Asystent Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Lidii Burzyńskiej Pan Kamil TARASEK
 • W imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Giżyńskiego i Senatora Artura Warzochy Pan Andrzej SKOREK
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula BAUER
 • Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Beata KOCIK
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Jacek KLESZCZEWSKI
 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Jarosław WLAZŁOWSKI
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Pan st. bryg. dr inż. Jan KOŁDEJ
 • Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan st. bryg. Krzysztof KOCIOŁEK
 • W imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Przewodniczący Rady Miasta Pan Zdzisław WOLSKI
 • W imieniu Starosty Powiatu Częstochowskiego, Członek Zarządu Powiatu Pan Jan MIARZYŃSKI
 • W imieniu Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego Pan bryg. Mariusz CZAPLA
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Jarosław PIOTROWSKI
 • Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu Pan bryg. Artur ŁĄGIEWKA
 • Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach Pan. bryg. Piotr KRĘŻEL
 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu Pan mł. bryg. Radosław LENDOR
 • Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej Pan st. kpt. Zbigniew GNACIK
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie Pan st. kpt. Arkadiusz SPERA
 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach Pan insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK
 • Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie Pan mł. insp. mgr Jacek KURDYBELSKI
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pan podinsp. Mariusz STRZELECKI
 • W imieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie Pan ppłk  Adrian KLIMEK
 • Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan płk SG Adam JOPEK
 • Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Pan mjr Dariusz MAŁOLEPSZY
 • p.o. Szefa Sztabu V Tarnogórskiego Pułku Chemicznego im. Gen. broni Leona Berbeckiego Pan mjr Zbigniew KOWALSKI
 • Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pani dr hab. prof. UJD Grażyna RYGAŁ
 • W imieniu Rektora Politechniki Częstochowskiej, Prorektor ds. nauczania Pan prof. dr hab. inż. Tomasz POPŁAWSKI
 • W imieniu Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego Pan dr Jacek SKORUS
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Pani Grażyna KLAMEK
 • Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE Jaworzno Pan Andrzej PASIUT
 • Przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Pan Damian KOCHOŃ
 • Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian Pan Jarosław NOWAK
 • Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek STRĄCZYŃSKI
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pani Dorota KACZMAREK
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach-Pan dr n. med. Piotr GRAZDA
 • Prezes Regionalnego WOPR Pan Krzysztof ZBROJKIEWICZ
 • Prezes Stowarzyszenia Reduta Częstochowa, IPN Katowice-Pan Adam KURUS
 • W imieniu Pana Tomasza Borsuka ze spółki Sirio Polska, Komendant Zakładowej Służby Ratowniczej w Grupie FCA Bielsko Biała-Pan Marek MAROSZEK

List Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego


List Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej


List Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej


List p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st kpt. Marka Chwały


List Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej mjr Dariusza Małolepszego


List Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer


Galeria zdjęć

Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Additional information