Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych zorganizowane przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP w Katowicach

W dniach od 30 lipca do 3 sierpnia br., w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty dla 12 kandydatów z terenu województwa śląskiego na instruktorów ogniowych w zakresie podstawowym z gaszenia pożarów wewnętrznych.

Obejmowały one tematykę zawartą w "Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP.

Zajęcia poprzedzone zostały testem wiedzy kandydatów oraz analizą programu i zawartych w nim tematów, tj.:

  • Zasady bezpieczeństwa podczas działań,
  • Pożar wewnętrzny i jego rozwój,
  • Rozpoznanie pożaru metodą B-SAHF,
  • Techniki operowania prądami gaśniczymi,
  • Taktyka działań gaśniczych.

Podczas każdego dnia warsztatów kandydaci na instruktorów mieli okazję poznać zasady prowadzenia instruktażu oraz osobiście poprowadzić różne demonstracje, m.in.:

  • pokaz pirolizy drewna w kolbie,
  • pokaz granic wybuchowości/palności z wykorzystaniem akwarium Giselssona,
  • zastosowanie modeli domków ogniowych do pokazu w małej skali m.in. „małego domku dla lalek (z jednym pomieszczeniem)”, "małego domku z daszkiem", "dużego domku dla lalek (z czterema pomieszczeniami)" oraz "domku bez bocznej ścianki do symulacji rozgorzenia".

Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie poligonu szkolnego w modułowym, wielofunkcyjnym trenażerze ratowniczym, w części ogniowej, jak i taktycznej. Kandydaci na instruktorów mieli okazję do doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu m.in. technik operowania prądami gaśniczymi, prowadzenia i zabezpieczania linii gaśniczych, postępowania podczas otwierania drzwi w budynku objętym pożarem, współpracę w rocie i przemieszczanie się w pomieszczeniach zadymionych, zasady przeszukiwania pomieszczeń (np. z użyciem kamery termowizyjnej, z wykorzystaniem linii gaśniczej, bez linii gaśniczej z wykorzystaniem np. wielofunkcyjnej pętli ratowniczej i linki lub bez dodatkowych przyrządów), sposoby prowadzenia wentylacji taktycznej z wykorzystaniem wentylacji naturalnej i wymuszonej (np. z użyciem wentylatorów i kurtyny dymowej). 

W trakcie trwania warsztatów zwracano uwagę przyszłym instruktorom na charakterystykę zagrożeń dla strażaków wynikających z pożaru, tj. przegrzanie, odwodnienie, toksyczność dymu, ograniczona widoczność itp.

Na zakończenie warsztatów Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Marka Poterka i Zastępcy Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Mariusza Przygody, wręczył zaświadczenia nowym instruktorom ogniowym i pogratulował im ukończenia warsztatów oraz podziękował instruktorom prowadzącym.

Warsztaty poprowadzili instruktorzy z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych:

- mł. bryg. Damian Saleta - CS PSP w Częstochowie,

- mł. bryg. Tomasz Starowicz - KP PSP Wodzisław Śląski,

- st. kpt. Witold Stanek - KM PSP Tychy,

- kpt. Marcin Bac - KM PSP Bytom.

Galeria zdjęć

Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Warsztaty tematyczno-metodyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

 

Additional information