Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA/NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020
dostępny jest wzór podania wraz z załącznikami na Dzienne Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP (do wydrukowania w wersji papierowej)
oraz generator podań (do przygotowania w/w podania w wersji elektronicznej).


 

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach

W dniu 11 sierpnia br., w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników dozoru i kierowców autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.

W ramach szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Szkolnej JRG CS PSP, m. in. na szkolnym poligonie oraz w laboratoriach.

Uczestnicy szkolenia poznali zasady zachowania na wypadek pożarów w środkach transportu drogowego, a także uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, które obejmowały:

  • gaszenie przy użyciu gaśnicy pożaru samochodu,
  • postępowanie po zderzeniu autobusu z samochodem osobowym - pożar pojazdu, ewakuacja poszkodowanych, wyciek paliwa.

Na zakończenie szkolenia Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej mł. bryg. Damiana Hajdasa wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć