Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Akcja profilaktyczna dla najmłodszych

2 września 2018 roku w Kamyku koło Częstochowy odbył się festyn dla dzieci i młodzieży.

Kadeci wraz z kadrą Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie aktywnie włączyli się w jego organizację, organizując pokaz umiejętności strażackich oraz konkurs z nagrodami. Pytania konkursowe dotyczyły udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przestrzegania zasad ruchu drogowego, numeru ratunkowego 112 oraz tlenku węgla.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego, prawidłowego zgłoszenia zdarzenia pod nr ratunkowy 112. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanym i chorym, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem komunikacyjnym.

Galeria zdjęć

Akcja profilaktyczna dla najmłodszych

Additional information