Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą

W dniach 10-12.09.2018 r. odbyły się zajęcia terenowe nad rzeką Wartą dla kadetów XXI turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Tematem ćwiczeń z przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych było wypracowanie decyzji dowódczych w ramach ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • zapoznanie uczestników z zasadami BHP dotyczącymi działań ratowniczych na akwenach, a także z wykorzystaniem sprzętu do ograniczania i usuwania substancji ropopochodnych z wody,
  • organizacja pola operacyjnego podczas akcji ratownictwa ekologicznego,
  • określenie poprawności zastosowania różnych zapór do ograniczania rozlewów substancji ropopochodnych, a także sprzętu zbierającego i separacyjnego.

Galeria zdjęć

Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą
Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą