Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników

W dniach 12-14 września w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników z Zakładowej Jednostki Ratowniczej T-Mobile Polska S.A..

W ramach szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej m. in. na szkolnym poligonie oraz w salach wykładowych. Uczestnicy szkolenia poznali teoretyczne i praktyczne zagadnienia z:

  • pożarów wewnętrznych,
  • ratownictwa technicznego,
  • pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek w obecności kadry i wykładowców realizujących zajęcia wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników
Szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników

Additional information