Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA/NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020
dostępny jest wzór podania wraz z załącznikami na Dzienne Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP (do wydrukowania w wersji papierowej)
oraz generator podań (do przygotowania w/w podania w wersji elektronicznej).


 

Warsztaty tematyczne „Komunikacja interpersonalna. Werbalne i pozawerbalne aspekty komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń”

W dniach 25 i 26 września 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przeprowadzono dwie edycje warsztatów tematycznych pt.: "Komunikacja interpersonalna. Werbalne i pozawerbalne aspekty komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń".

Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej PSP i Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Celem spotkania było doskonalenie warsztatu pracy kadry dydaktycznej w zakresie komunikacji interpersonalnej. Uczestnikami warsztatów była kadra dydaktyczna ze wszystkich szkół pożarniczych oraz Ośrodków Szkolenia przy Komendach Wojewódzkich PSP. W warsztatach w dniu 25 września uczestniczyły 22 osoby, natomiast 26 września 19 osób. Łącznie w warsztatach udział wzięło 41 osób. Prowadzącą warsztaty była mł. bryg. Marta Różycka - psycholog KW PSP w Katowicach. Uczestnicy mieli okazję do aktywnego udziału w trakcie trwania warsztatów.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. Paweł Borówka w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Marka Poterka.

Galeria zdjęć