Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty tematyczne „Komunikacja interpersonalna. Werbalne i pozawerbalne aspekty komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń”

W dniach 25 i 26 września 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przeprowadzono dwie edycje warsztatów tematycznych pt.: "Komunikacja interpersonalna. Werbalne i pozawerbalne aspekty komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń".

Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej PSP i Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Celem spotkania było doskonalenie warsztatu pracy kadry dydaktycznej w zakresie komunikacji interpersonalnej. Uczestnikami warsztatów była kadra dydaktyczna ze wszystkich szkół pożarniczych oraz Ośrodków Szkolenia przy Komendach Wojewódzkich PSP. W warsztatach w dniu 25 września uczestniczyły 22 osoby, natomiast 26 września 19 osób. Łącznie w warsztatach udział wzięło 41 osób. Prowadzącą warsztaty była mł. bryg. Marta Różycka - psycholog KW PSP w Katowicach. Uczestnicy mieli okazję do aktywnego udziału w trakcie trwania warsztatów.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. Paweł Borówka w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Marka Poterka.

Galeria zdjęć

Warsztaty tematyczne
Warsztaty tematyczne
Warsztaty tematyczne
Warsztaty tematyczne
Warsztaty tematyczne

Additional information