Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Pożary wewnętrzne

W dniu 09.10.2018 r., w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbył się gościnny wykład dla kadetów i słuchaczy Szkoły na temat „Pożarów wewnętrznych”, który poprowadził Pan mł. bryg. Szymon Kokot-Góra, Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Przed rozpoczęciem wykładu, sylwetkę wykładowcy przybliżył zebranym mł. bryg. Damian Saleta. Pan mł. bryg. Szymon Kokot-Góra jako pierwszy polski strażak, pełnił służbę oficera ds. Wyszkolenia w CERN Fire Brigade, broniącej m.in. Wielkiego Zderzacza Hadronów (2016 - 2017). Jest autorem artykułów w prasie branżowej na temat bezpieczeństwa strażaków, gaszenia pożarów wewnętrznych i taktyki działań. Autor książek i skryptów oraz krajowy koordynator projektu szkolenia instruktorów Gaszenia Pożarów Wewnętrznych. Pomysłodawca i współorganizator corocznej Międzynarodowej Konferencji „Pożary Wewnętrzne (od 2013 roku) oraz pomysłodawca i współautor „Programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”.

Podczas wykładu Pan Szymon Kokot-Góra przybliżył kadetom I i II kompanii oraz słuchaczom Szkoły zagadnienia związane ze zmianą dynamiki obecnych pożarów wewnętrznych, wskazując na główne zagrożenia oraz mechanizmy i techniki postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru w obiektach budowlanych. Podczas prezentacji słuchacze mieli okazję obejrzeć na krótkich filmikach wybrane rodzaje pożarów i zapoznać się z przykładowymi technikami zapobiegania niebezpiecznym zjawiskom, z którymi dzisiaj mogą zetknąć się strażacy, zwłaszcza w nowoczesnych systemach budowlano-instalacyjnych. O tym, iż przeprowadzony wykład był bardzo interesujący, świadczyło szereg pytań zadawanych przez kadetów.

Galeria zdjęć

Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne
Pożary wewnętrzne

Additional information