Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 19 października 2018 roku o godzinie 12:00 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXII turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie było poprzedzone uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, w której udział wzięła kadra szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył ks. Józef Urban, kapelan opolskich strażaków, a homilię wygłosił ks. Michał Palowski, kapelan strażaków województwa śląskiego.

Na wstępie dowódca uroczystości bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek Dyrektorowi Biura Szkolenia w Komendzie Głównej PSP st. bryg. Wojciechowi Strączkowi, który reprezentował Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Do przysięgi przystąpiło 92 słuchaczy w tym cztery kobiety. Po złożeniu Ślubowania wszyscy zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Do Ślubowania na sztandar Centralnej Szkoły zostali wyróżnieni czterej słuchacze:

 • Grabis Sebastian,
 • Gromek Kamil,
 • Łapaj Gabriel,
 • Rożkiewicz Wojciech.

List gratulacyjny od Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego skierowany do Ślubujących odczytał st. bryg. Tomasz Naczas Zastępca Dyrektora Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP.

Następnie Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek przemawiając do Ślubujących strażaków mówił m.in.: "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i waszych rodzin, które swoją obecnością nadają jej szczególną rangę. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć i w serca. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy".

Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy i sprawności fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji.

Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli niespełna dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z dyscypliną służby wewnętrznej.

Okres przygotowawczy to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię przyszłych strażaków. Egzamin ten zdali celująco.

Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, składa się bowiem ślubowanie  pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze słowami roty ślubowania.

Niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga. Wypowiada się między innymi te słowa roty:

„...... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia .....” - to słowa, które zobowiązują.

Podczas Ślubowania Komendant CS PSP mł. bryg. Piotr Placek nawiązał do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, której pomysłodawcą jest Komendant Główny PSP. Gościom, rodzinom, przyjaciołom ślubujących rozdano kilkaset folderów informacyjnych, poruszających tematykę zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach oraz występowaniem możliwości zatrucia tlenkiem węgla.

Centralna Szkoła PSP włączając się aktywnie w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowała spotkanie kadry i uczniów Szkoły z panem Adamem Kurusem z Instytutu Pamięci Narodowej z Katowic, który wygłosił prelekcję dotyczącą 7 Dywizji Piechoty w walkach o Niepodległość Rzeczpospolitej w latach 1919-1939. Następnie zaprezentował się zespołu folklorystyczny "Wrzosowianie", który śpiewał pieśni patriotyczne. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, wzbudzenie szacunku do symboli narodowych, możliwość rozwijania przynależności narodowej dało zebranym możliwość poszerzania wiedzy na temat wydarzeń historycznych związanych z naszą ojczyzną.

Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzieli Ks. st. kpt. Adam Glajcar - Ewangelicko-Augsburski Kapelan Strażaków w asyście Ks. mł. bryg. Józefa Urabana - Kapelana Strażaków woj. opolskiego oraz Kapelana Strażaków woj. śląskiego – Ks. Michała Palowskiego. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, w której oprócz kompanii szkolnych, kompanii ślubujących udział wzięła Orkiestra Dęta Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. sztab. Waldemarem Skotarskim.

Ślubowanie zaszczycili swoją obecnością:

 • Dyrektor Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP Pan st. bryg. Wojciech STRĄCZEK
 • Zastępca Dyrektora Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP Pan st. bryg. Tomasz NACZAS
 • W imieniu Krajowego Kapelana Strażaków, Kapelan opolski Ks. mł. bryg. prof. Józef URABAN
 • Kapelan Strażaków województwa śląskiego Ks. Michał PALOWSKI
 • Ewangelicko-Augsburski Kapelan Strażaków Ks. st. kpt. Adam GLAJCAR
 • Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Częstochowie Ks. Grzegorz SOCHACKI
 • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie Ks. Grzegorz SZUMERA
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Artur WARZOCHA
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Jacek KLESZCZEWSKI
 • Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. Tomasz BAJERCZAK
 • p.o. Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan mł. bryg. Wojciech NAWARA
 • W imieniu  Śląskiego Kurator Oświaty, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Pani Alicja JANOWSKA
 • Komendant  Miejski PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Jarosław PIOTROWSKI
 • Komendant  Powiatowy PSP w Myszkowie Pan  bryg. Sergiusz WIŚNIEWSKI
 • Komendant  Powiatowy PSP w Zawierciu Pan bryg. Artur ŁĄGIEWKA
 • p.o. Komendant  Powiatowy PSP w Będzinie Pan st. kpt. Arkadiusz SPERA
 • Komendant  Miejski PSP w Sosnowcu Pan mł. bryg. Radosław LENDOR
 • Komendant  Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej Pan st. kpt. Zbigniew GNACIK
 • W imieniu Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Naczelnik Wydziału Kształcenia Pan mł. bryg. Marcin SZEWERNIAK
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Pan st. bryg. Jan KOŁDEJ
 • Komendant  Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy Pan st. bryg. Jacek ANTOS
 • W imieniu Komendanta-Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Dowódca Pododdziałów Szkolnych Pan mł. bryg. Tomasz KLIMCZAK
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie, reprezentując Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Pan mł. insp. Dariusz ATŁASIK
 • Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie Pan mł. insp. Dariusz KONDAS
 • W imieniu Komendanta Szkoły Policji w Katowicach Naczelnik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli Pan nadkomisarz Mariusz MILOWSKI
 • W imieniu Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach Pan ppłk SG Jarosław SZYMANEK
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie Pan ppłk Adrian KLIMEK
 • Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Pan mjr Dariusz MAŁOLEPSZY
 • W imieniu dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej Zastępca Pan ppłk Piotr WIELOGÓRSKI
 • W imieniu Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej Pan chorąży Dawid BURZYK
 • W imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Kierownik Referatu Planowania Cywilnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pan Michał DRÓŻDŻ
 • W imieniu Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie Naczelnik Oddziału Ochrony Porządku Publicznego Pan Artur WOJCIECHOWSKI
 • W imieniu Rektora Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Prorektor ds. studenckich Pani dr hab. prof. UJD Grażyna RYGAŁ
 • Przewodniczący  Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek STRĄCZYŃSKI
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach Pan dr n. med. Piotr GRAZDA
 • Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Pan Adam KURUS
 • W imieniu Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Przedstawiciel Wydziału Egzaminów Zawodowych Pani Katarzyna WYRWAS
 • W imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Pan Jerzy SACZUK
 • Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Krzysztof ZBROJKIEWICZ

List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Galeria zdjęć

Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXII turnusu

Additional information