Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawsko-Śląskiego Republiki Czeskiej

W dniu 19 października 2018 roku zakończyło się "Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie ratownictwa przy katastrofach chemicznych i ekologicznych" realizowane dla strażaków z Republiki Czeskiej.

Było to ostatnie, z pięciu szkoleń, realizowanych w ramach umowy podpisanej ze Strażackim Korpusem Ratowniczym Kraju Morawsko-Śląskiego z Czech. W ramach pięciodniowego kursu grupa 20 specjalistów z jednostek czeskiej straży pożarnej odbyła kompleksowe przeszkolenie w dziedzinie zwalczania wydarzeń nadzwyczajnych z substancjami niebezpiecznymi.

Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy zrealizowali szereg ćwiczeń w warunkach poligonowych, których istotą było jak najlepsze przygotowanie strażaka do realizacji zadań z zakresu ratownictwa przy katastrofach chemicznych i ekologicznych.

Niniejsze szkolenie realizowane było w ramach projektu "Szkolenie specjalne strażaków w celu przygotowania do zwalczania sytuacji nadzwyczajnych w dziedzinie chemii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Republiki Czeskiej. W ramach niniejszego projektu Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej przeszkoliła podczas 5 szkoleń 83 strażaków z HZS MSK Republiki Czeskiej.

W uroczystym zakończeniu oraz wręczeniu zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu udział wzięli:

  • mł. bryg. Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP,
  • st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka - Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP,
  • plk. Ing. Jan Bojko - kierownik wydziału służb Komendy Wojewódzkiej Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawsko-Śląskiego,
  • mjr. Ing. Marian Mrózek - dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej w Karwinie,
  • mł. bryg. Damian Hajdas - Naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej,
  • bryg. Marek Poterek - Naczelnik Wydziału Nauczania,
  • bryg. Mariusz Przygoda - Zastępca Naczelnika Wydziału Nauczania.

Galeria zdjęć

Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej
Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawskośląskiego Republiki Czeskiej