Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie w zakresie obsługi i użycia bezzałogowych statków powietrznych

W dniu 20 grudnia 2018 roku zakończyło się szkolenie w zakresie obsługi i użycia bezzałogowych statków powietrznych.

Celem szkolenia było nabycie przez kandydatów na operatorów UAVO wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego planowania i bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej.

Szkolenie było jednym z etapów w budowie sieci BSP w Państwowej Straży Pożarnej i miało na celu uzyskanie przez operatorów kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia gotowości operacyjnej i zebrania doświadczeń niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości taktycznych posiadanych urządzeń oraz zwiększania efektywności prowadzonych działań ratowniczych.

Szkolenie odbywało się w dwóch grupach 15-sto osobowych, w terminach od 27.11 – 5.12 oraz 11-20.12.2018 r. W szkoleniu wzięli udział wyznaczeni funkcjonariusze z planowanych lokalizacji zespołów dronowych.

Szkolenie obejmowało wykonanie badań lotniczo-lekarskich, część teoretyczną i praktyczną, egzamin wewnętrzny oraz egzamin państwowy.

Część teoretyczna obejmowała następujące przedmioty:

 • prawo lotnicze,
 • meteorologia,
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia,
 • nawigacja w lotach bezzałogowych,
 • łączność radiowa,
 • procedury operacyjne,
 • osiągi i planowanie lotu,
 • wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym,
 • zasady wykonywania lotów,
 • bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych, sytuacje i procedury awaryjne.

Szkolenie praktyczne składało się z następujących części:

 • ćwiczenia na symulatorze,
 • przygotowanie do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne),
 • planowanie lotu,
 • nauka podstawowych operacji lotniczych platformą bezzałogową w powietrzu,
 • ćwiczenia figur wymaganych na egzaminie państwowym,
 • ćwiczenia nawyków w sytuacjach awaryjnych,
 • czynności po zakończeniu lotów,
 • analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu.

Szkolenie było prowadzone przez ośrodek szkoleniowy wyłoniony w drodze postępowania prowadzonego przez Komendę Główną PSP i odbywało się zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia pełnił bryg. Waldemar Nowak – wykładowca CS PSP i instruktor UAVO.

Mimo niesprzyjających warunków meteorologicznych i wielu godzin spędzonych na mrozie, a także w sali na wykładach, zaangażowanie instruktorów i kursantów nie malało. Ostatnim etapem szkolenia był egzamin państwowy, po zdaniu którego, kursanci uzyskują uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w kategorii wielowirnikowiec o masie do 25 kg.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego odbyło się zakończenie oraz wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia, którego dokonał Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Paweł Borówka wspólnie z egzaminatorem i prowadzącymi szkolenie.

Galeria zdjęć

Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych

Additional information