Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,
informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Szkolenie w zakresie obsługi i użycia bezzałogowych statków powietrznych

W dniu 20 grudnia 2018 roku zakończyło się szkolenie w zakresie obsługi i użycia bezzałogowych statków powietrznych.

Celem szkolenia było nabycie przez kandydatów na operatorów UAVO wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego planowania i bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej.

Szkolenie było jednym z etapów w budowie sieci BSP w Państwowej Straży Pożarnej i miało na celu uzyskanie przez operatorów kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia gotowości operacyjnej i zebrania doświadczeń niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości taktycznych posiadanych urządzeń oraz zwiększania efektywności prowadzonych działań ratowniczych.

Szkolenie odbywało się w dwóch grupach 15-sto osobowych, w terminach od 27.11 – 5.12 oraz 11-20.12.2018 r. W szkoleniu wzięli udział wyznaczeni funkcjonariusze z planowanych lokalizacji zespołów dronowych.

Szkolenie obejmowało wykonanie badań lotniczo-lekarskich, część teoretyczną i praktyczną, egzamin wewnętrzny oraz egzamin państwowy.

Część teoretyczna obejmowała następujące przedmioty:

 • prawo lotnicze,
 • meteorologia,
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia,
 • nawigacja w lotach bezzałogowych,
 • łączność radiowa,
 • procedury operacyjne,
 • osiągi i planowanie lotu,
 • wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym,
 • zasady wykonywania lotów,
 • bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych, sytuacje i procedury awaryjne.

Szkolenie praktyczne składało się z następujących części:

 • ćwiczenia na symulatorze,
 • przygotowanie do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne),
 • planowanie lotu,
 • nauka podstawowych operacji lotniczych platformą bezzałogową w powietrzu,
 • ćwiczenia figur wymaganych na egzaminie państwowym,
 • ćwiczenia nawyków w sytuacjach awaryjnych,
 • czynności po zakończeniu lotów,
 • analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu.

Szkolenie było prowadzone przez ośrodek szkoleniowy wyłoniony w drodze postępowania prowadzonego przez Komendę Główną PSP i odbywało się zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia pełnił bryg. Waldemar Nowak – wykładowca CS PSP i instruktor UAVO.

Mimo niesprzyjających warunków meteorologicznych i wielu godzin spędzonych na mrozie, a także w sali na wykładach, zaangażowanie instruktorów i kursantów nie malało. Ostatnim etapem szkolenia był egzamin państwowy, po zdaniu którego, kursanci uzyskują uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w kategorii wielowirnikowiec o masie do 25 kg.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego odbyło się zakończenie oraz wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia, którego dokonał Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Paweł Borówka wspólnie z egzaminatorem i prowadzącymi szkolenie.

Galeria zdjęć

Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych
Obsługa i użycie bezzałogowych statków powietrznych

Additional information

Ogłoszenia

 

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


Koronawirus
Informacje i zalecenia


 XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc