Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA/NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020
dostępny jest wzór podania wraz z załącznikami na Dzienne Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP (do wydrukowania w wersji papierowej)
oraz generator podań (do przygotowania w/w podania w wersji elektronicznej).


 

Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

W dniu 24 grudnia w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie opłatkowe z kadetami Studium Dziennego Aspirantów oraz słuchaczami Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak.

W spotkaniu wigilijnym brali udział: ksiądz dr Andrzej Przybylski - biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej oraz ksiądz Grzegorz Sochacki - proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie, a także komendanci Centralnej Szkoły wraz z naczelnikami Wydziałów Nauczania, Kompanii Szkolnej, funkcjonariuszami Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych pełniących w tym dniu służbę oraz pracownikami Szkoły.

Jako pierwszy głos zabrał komendant szkoły mł. bryg. Piotr Placek, który przywitał wszystkich zgromadzonych i złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne na nadchodzący 2019 rok. Był to dobry czas, wspomniano o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w 2018 roku oraz skierowano podziękowania dla kadetów i słuchaczy za całoroczną służbę i naukę.

Ksiądz biskup Andrzej Przybylski w asyście księdza Grzegorz Sochackiego wygłosił słowo Boże oraz udzielił błogosławieństwa zgromadzonym.

Łamanie się opłatkiem i wspólna wieczerza była ważnym momentem spotkania, a składane życzenia były wyrazem wspólnoty w służbie.

Galeria zdjęć