Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ NA KSZTAŁCENIE DZIENNE
W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PSP W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA/NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020 opublikowano

Listę rankingową numerów startowych osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej

 


 

Z wizytą w domu dziecka

W dniu 1 czerwca 2019 r. strażacy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mieli możliwość skorzystania z zaproszenia przysłanego przez siostrę Joannę Rękas - Dyrektor Domu Życia im. Leonii Nastał znajdującego się przy ul. Św. Kazimierza 1 w Częstochowie.

Udział pracowników i kursantów Centralnej Szkoły jest kontynuacją naszego wsparcia dla podopiecznych Domów Dziecka, zapoczątkowanego w 2011 roku. Dzieci miały możliwość zapoznania się ze sprzętem pożarniczym używanym podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz wysłuchali porad strażaków dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych.

Cieszymy się, że możemy pomagać nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i jesteśmy przekonani, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować nasze wsparcie i pomoc dla potrzebujących.

Galeria zdjęć

Additional information