Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020. Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPO

ZAPRASZAMY!


 

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach od 18 do 22 listopada br., w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się szkolenie metodyczne dla 12 kandydatów na instruktorów ogniowych w zakresie podstawowym z gaszenia pożarów wewnętrznych.

Na szkolenie zostali skierowani funkcjonariusze PSP z terenu województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Kadrę instruktorską stanowili instruktorzy z praktycznym, wieloletnim doświadczeniem, reprezentujący Ośrodki Szkolenia KW PSP w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, a także strażacy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W związku z czym, adresaci szkolenia mieli znakomitą okazję do doskonalenia umiejętności z tematyki przewidzianej w Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie poligonu szkolnego w modułowym, wielofunkcyjnym trenażerze ratowniczym, w części ogniowej, jak i taktycznej. W trakcie trwania szkolenia szczególną uwagę zwrócono na:

  • metodykę prowadzenia zajęć przez przyszłych instruktorów ogniowych,
  • bezpieczeństwo instruktorów ogniowych w związku z ich częstym narażeniem na niebezpieczne oddziaływanie środowiska pożaru, tj.: przegrzanie i odwodnienie organizmu, koncentrację substancji toksycznych i drażniących, ograniczoną widzialność, strumień ciepła, itp.

Na zakończenie 5-dniowego szkolenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Paweł Borówka, w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Marka Poterka, wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz pogratulował nabycia kwalifikacji instruktora ogniowego w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Jednocześnie, skierował do instruktorów prowadzących to trudne i ciężkie szkolenie wyrazy podziękowania za duże zaangażowanie i doskonałą współpracę.

Informację sporządził: mł. bryg. dr inż. Damian Saleta, Wydział Nauczania, CS PSP w Częstochowie

Galeria zdjęć

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych

Additional information

Ogłoszenia

 

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc