Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,
informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Konferencja i profilaktyka

W dniach 11-13 grudnia 2019 r. przedstawiciele Centralnej Szkoły PSP wzięli udział w VIII Międzynarodowej Konferencji „BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE” organizowaną przez Katedrą Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji.

Celem Konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy na temat systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwo technologiczne, bezpieczeństwo eksploatacji obiektów technicznych czy bezpieczeństwo w inżynierii materiałowej i inżynierii lądowej. Podczas konferencji przedstawiciele Centralnej Szkoły PSP w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Komendy Głównej PSP „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” omówili zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla, przekazali również uczestnikom konferencji materiały informacyjne w tym zakresie.

Ponadto funkcjonariusze Centralnej Szkoły PSP przeprowadzili szkolenie dla uczestników konferencji w następującej tematyce:

  • kpt. mgr inż. Mariusz Basiak - „Warunki ewakuacji z budynków użyteczności publicznej (CONDITIONS FOR EVACUATION FROM PUBLIC BUILDINGS)”,
  • st. str. Emil Kozłowski prowadząc - „Pierwsza pomoc i najważniejsze zasady dotyczące podstawowych procedur pierwszej pomocy przedmedycznej (FIRST AID AND THE MOST IMPORTANT RULES FOR THE BASIC FIRST AID PROCEDURES)”

Galeria zdjęć

Konferencja i profilaktyka
Konferencja i profilaktyka
Konferencja i profilaktyka
Konferencja i profilaktyka
Konferencja i profilaktyka
Konferencja i profilaktyka

Additional information

Ogłoszenia

 

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


Koronawirus
Informacje i zalecenia


 XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc