Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek rozkazem nr 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo – gaśnicze podczas katastrofy budowlanej, która miała miejsce w dniach 4-5 grudnia 2019 roku w Szczyrku, przyznał kadetom XXII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie awanse na wyższe stopnie służbowe.

Na stopień starszego strażaka awansowani zostali 34 kadeci, na stopień sekcyjnego 12 kadetów oraz 3 na stopień starszego sekcyjnego.

Wybuch gazu w Szczyrku – działania Centralnego Odwodu Operacyjnego

W dniu 4 grudnia w godzinach wieczornych kadra Szkoły oraz kadeci drugiego rocznika Studium Dziennego Aspirantów Centralnej Szkoły PSP otrzymali dyspozycję wyjazdu w ramach COO do miejscowości Szczyrk (woj. śląskie), gdzie doszło do wybuchu gazu i zawalenia się trzykondygnacyjnego budynku, w którym w chwili zaistnienia zdarzenia z dużym prawdopodobieństwem znajdowało się osiem osób – w tym czworo dzieci i cztery osoby dorosłe. St. bryg. Tomasz Siemiętowski, asp. Adrian Barasiński oraz st.asp. Paweł Pietryka wraz z 49 kadetami po dojeździe na miejsce zdarzenia od razu przystąpili do działań ratowniczych bezpośrednio na miejscu zburzonej przez wybuch gazu kamienicy. W bardzo trudnych warunkach, w porze nocnej, przy temperaturze powietrza poniżej 0 stopni Celcjusza, na jeszcze rozgrzanych elementach konstrukcyjnych zawalonego budynku prowadzili do samego rana działania zmierzające do jak najszybszego dotarcia do osób poszukiwanych. Prowadzone działania ratownicze utrudniało silne zadymienie powstałe z palących się materiałów i tworzyw sztucznych znajdujących się wewnątrz gruzowiska, a tym samym stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Ofiarna praca ratowników wymagała ręcznego odgruzowania miejsca katastrofy z nadzieją na znalezienie żywych osób będących w czasie wybuchu gazu w zawalonym budynku.

Galeria zdjęć

Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP
Awanse na wyższe stopnie służbowe kadetów XXII Turnusu DSA CS PSP

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻCzujka


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


  Pomoc