Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,
informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Szkolna JRG w liczbach za 2019 rok

W 2019 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wyjeżdżali do działań 1205 razy.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie dysponowało zastępy do działań na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.


W liczbie 1205 interwencji w 2019 r. mieści się:

 • 388 wyjazdów do pożarów,
 • 689 razy usuwano miejscowe zagrożenia.

Odnotowano również 128 alarmy fałszywe.

Ponad połowa akcji ratowniczo-gaśniczych była prowadzona samodzielnie przez interweniujące zastępy z Centralnej Szkoły oraz często we współpracy z jednostkami OSP. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że codzienną służbę w JRG CS PSP w Częstochowie pełni 17 strażaków, z czego:

 • 5 funkcjonariuszy to zawodowi strażacy: 2 dowódców + 3 kierowców
 • 12 funkcjonariuszy to uczniowie Szkoły: 2 Dyżurnych Punktu Alarmowego + 10 ratowników w obsadzie samochodów pożarniczych.

Ilość występowania niebezpiecznych zdarzeń, wymagających interwencji Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) w poszczególnych miesiącach, jest wypadkową wielu czynników. Częstą przyczyną wypadków i pożarów jest czynnik ludzki – „człowiek jako najsłabsze ogniwo”. Warunki atmosferyczne (niska wilgotność powietrza, mała amplituda opadów atmosferycznych, wysokie temperatury dobowe w dłuższym okresie czasu) jak również nagłe zjawiska pogodowe podnoszą zagrożenie wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia i zwierząt.

Liczbę zdarzeń w 2019 r. w poszczególnych miesiącach przedstawia wykres:

Podział na zdarzenia w ujęciu miesięcznym za rok 2019:

Liczba interwencji JRG CS PSP w Częstochowie w latach 2000 - 2019:

Jak co roku Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza wizytowana była przez liczne grupy odwiedzające Centralną Szkołę PSP w Częstochowie. Każdorazowo kadra Szkolnego JRG i pełniący w danym dniu służbę słuchacze Szkoły przeprowadzali z gośćmi pogadanki na temat:

 • bezpieczeństwa pożarowego;
 • sposobów alarmowania służb ratowniczych;
 • zachowania się przy występującym zagrożeniu;
 • udzielania pomocy osobom poszkodowanym z zdarzeniach.

Prezentowany był sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki oraz wielokrotnie przeprowadzano pokazy praktyczne na Poligonie Szkoły.

Łącznie Szkolna JRG przeprowadziła zajęcia dla 2033 osób.

Na liczbę tę składają się:

 • 24 grupy przedszkolne – 725 osób
 • 17 grup ze szkół podstawowych – 512 osób
 • 10 grup klas mundurowych ze szkół średnich – 287 osób
 • 6 grup z jednostek OSP – 149 osób

Galeria:

Additional information

Ogłoszenia

 

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


Koronawirus
Informacje i zalecenia


 XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc