Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy CS PSP

Za wzorowe wykonywanie zadań wymagających znacznego nakładu pracy, w szczególności za wkład i zaangażowanie w opracowanie skryptu pt.: „Skrypt do szkolenia z ratownictwa chemicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym”, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak przyznał nagrody pieniężne pięciu funkcjonariuszom Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W imieniu Komendanta Głównego PSP listy gratulacyjne z podziękowaniami wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek.


Nagrodzeni zostali:

  • bryg. Marek Poterek,
  • bryg. Mariusz Przygoda,
  • mł. bryg. Artur Ankowski,
  • mł. bryg. Piotr Chruściel,
  • st. kpt. Dawid Kręciwilk.

Galeria zdjęć

Nagrody Komendanta Głównego PSP dla funkcjonariuszy CS PSP

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc