Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,
informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Zaproszenie na VIII Ogólnopolskią Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowa Straż Pożarna są organizatorami VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie.

Druhny i Druhowie Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej!

Jest to rok Jubileuszu Stulecia urodzin papieża Polaka Jana Pawła II - Karola Wojtyły oraz uroczystości beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Pragnieniem organizatorów jest złożenie przez uczestników Pielgrzymki daru Pani Jasnogórskiej Królowej Polski, a będzie to tabernakulum, które zostanie umieszczone w kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patrona Zakonu Ojców Paulinów.

Zwracamy się z gorącym apelem do każdego uczestnika Pielgrzymki o wsparcie tej fundacji symboliczną kwotą. Zebrane środki zostaną przekazane Ojcom Paulinom podczas VIII Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku jako votum obu służb, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej. Dobrowolne darowizny należy wpłacać na konto Klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra, ul. o. Augustyna Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

Numer rachunku bankowego: 32 1600 1097 0002 3405 5050 0152. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć „VIII Pielgrzymka Strażaków. Darowizna na Tabernakulum.”

Additional information

Ogłoszenia

 

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


Koronawirus
Informacje i zalecenia


 XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc