Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

Zaproszenie na VIII Ogólnopolskią Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowa Straż Pożarna są organizatorami VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie.

Druhny i Druhowie Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej!

Jest to rok Jubileuszu Stulecia urodzin papieża Polaka Jana Pawła II - Karola Wojtyły oraz uroczystości beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Pragnieniem organizatorów jest złożenie przez uczestników Pielgrzymki daru Pani Jasnogórskiej Królowej Polski, a będzie to tabernakulum, które zostanie umieszczone w kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patrona Zakonu Ojców Paulinów.

Zwracamy się z gorącym apelem do każdego uczestnika Pielgrzymki o wsparcie tej fundacji symboliczną kwotą. Zebrane środki zostaną przekazane Ojcom Paulinom podczas VIII Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku jako votum obu służb, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej. Dobrowolne darowizny należy wpłacać na konto Klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra, ul. o. Augustyna Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

Numer rachunku bankowego: 32 1600 1097 0002 3405 5050 0152. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć „VIII Pielgrzymka Strażaków. Darowizna na Tabernakulum.”

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc