Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z obowiązującymi założeniami organizacyjnymi precyzującymi proces przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021  do prób sprawnościowych: bieg po kopercie i podciąganie na drążku oraz próby wydolnościowej Beep test, 6 lipca przystąpili kandydaci na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa.

Pierwszy etap naboru odbywał się przez cztery kolejne dni tj. od 6 do 9 lipca. 157 kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną kolejno do: sprawdzianu z pływania, a po jego zaliczeniu, sprawdzianu braku lęku wysokości, a następnie skierowani zostaną przez komendanta szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Test sprawności fizycznej składał się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.

Próba wydolnościowa, to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

Natomiast próby sprawnościowe, to:

  1. bieg po kopercie,
  2. podciąganie na drążku.

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane były na punkty.
Próbę uznawano za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:


a) mężczyźni

  • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 24,50 sekundy,
  • podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,
  • Beep test: 8-10

b) kobiety

  • bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,
  • podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,
  • Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.


Życzymy wszystkim uczestnikom naboru, powodzenia w kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego. Na chwilę obecną w dalszych etapach jest Was 157 osób.

Czeka na Was 90 miejsc na Dziennym Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

POWODZENIA !!!

Galeria zdjęć

Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021
Nabór na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2020/2021

Additional information

Ogłoszenia


Kursy_PPOŻCzujka


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


  Pomoc