Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z siedzibą w Pionkach

Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak nr 1/2020 realizowanego przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z siedzibą w Pionkach.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Damian Hajdas.

Przedmiotowe szkolenie zostało uruchomione na podstawie porozumienia w dniu 24 lutego między Komendantem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Blok podstawowy szkolenia rozpoczęto w dniu 03.03.2020 r. W dniu 10 kwietnia 2020 roku w związku z zagrożeniem Covid-19, decyzją Komendanta Głównego PSP szkolenie zostało przerwane, a słuchacze skierowani do odbywania praktyki zawodowej w jednostkach macierzystych. Blok praktyk zawodowych realizowany był w terminie 11.04.2020r. do 12.07.2020r.

W związku z tym, iż zajęcia dydaktyczne objęte programem nauczania zostały zrealizowane w całości przed skierowaniem słuchaczy na praktyki zawodowe, w dniu 13.07.2020 r. słuchacze rozpoczęli blok zasadniczy.  W dniach 20-23.07.2020 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyło się zaliczenie praktyczne bloku podstawowego szkolenia.

Po zaliczenia praktycznego słuchacze kontynuowali szkolenie na terenie Ośrodka szkolenia w Pionkach. W dniach 16-17.09.2020 na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie z siedzibą w Pionkach odbył się egzamin końcowy. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i powodzenia w życiu osobistym!

Galeria zdjęć

Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak
Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc