Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie doskonalące: Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia

W dniu 29 grudnia 2016 r. zakończyło się szkolenie doskonalące pt. „Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia” dla funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie zmianowym JRG CS PSP w Częstochowie w dniach.

W szkoleniu uczestniczyło 17 strażaków, które przeprowadził psycholog kpt. Dominik Pabiasz.

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w sali wykładowej JRG. Celem szkolenia było poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu udzielania wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia w szczególności dzieciom, osobom starszym i osobom niepełnosprawnym.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące: Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia
Szkolenie doskonalące: Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia
Szkolenie doskonalące: Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzeniaSzkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z „Celami i kierunkami działania PSP i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2016.” podpisanymi 17 stycznia 2016 r. przez Komendanta Głównego. Na realizację programu szkolenia przewidziano 4 godziny zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona została ankietą ewaluacyjną.

 

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc